Images
Powered by

Castell d'Alaró

(PID:7584475078) Source
posted by Robin alias bazylek100 on Monday 16th of July 2012 06:44:33 PM

Zamek Alaró jest najsłynniejszą wczesnośredniowieczną fortecą na Majorce. Miejsce, w którym go zbudowano, naturalny płaskowyż na wysokości ponad 800 metrów, opadający w dół pionowymi urwiskami, sam w sobie stanowi niemal niedostępne miejsce. Wymiary płaskowyżu, którego obwód wynosi 2,4 km, zdetreminowały też rozmiar tej wielkiej fortecy. Zaopatrzenie w wodę pochodzącą z całorocznych źródeł pozwalało kolejnym na przestrzeni dziejów garnizonom trwać w oporze podczas często wieloletnich oblężeń. Usytuowanie zamku na południowych zboczach masywu Serra de Tramuntana umożliwiało obserwację wyspy od Palmy na południowym zachodzie aż po Alcudię na północno-wschodnim wybrzeżu Majorki. Imperium Rzymskie straciło Majorkę u kresu swego istnienia, w roku 454, na rzecz Wandalów. Ci jednak nie cieszyli się swoją zdobyczą zbyt długo, gdyż w 534 r. ich państwo na Majorce zlikwidowane zostało przez Cesarstwo Bizantyjskie. Najprawdopodobniej, to pod panowaniem bizantyjskim, w VI lub VII wieku ufortyfikowano Alaró, które przestało być osadą, a stało się fortecą. Justyniański zamysł odbudowy Imperium Rzymskiego nie powiódł się jednak i w którymś momencie w VIII wieku Bizancjum postanowiło "skrócić linię frontu", porzucając na zawsze zachodnie Mediterraneum, w tym oczywiście również i Baleary. W taki oto sposób u progu IX wieku, Majorka stała się niespodziewanie niepodległa - nie należała do żadnego państwa, ale i nie stworzyła też własnego. Kto, o ile w ogóle był ktoś taki, rządził wyspą - pozostaje tajemnicą. Wszystko co zachowało się na piśmie, to majorkańska prośba o pomoc skierowana w obliczu muzułmańskiego zagrożenia do Karolingów w roku 813. Prośba wysłuchana, gdyż u wybrzeży Majorski flota Franków rozbiła ponoć pokaźną flotę Maurów; chrześcijańskie okręty pozostały przez jakiś czas u wybrzeży wyspy, chroniąc jej mieszkańców. Żadna pomoc nie nadeszła niespełna sto lat później. W roku 902 podczas wielkiej inwazji Maurów wyspy bronili jedynie jej mieszkańcy, stanowiący istną mieszaninę śródziemnomorskich narodowości, z potomkami Wandalów i Bizantyjczyków włącznie. Schronienia szukano przede wszystkim w trzech twierdzach, Alaró, Santueri i Castell del Rei. Arabscy najeźdźcy łatwo opanowali wyspę, ale twierdza Alaró odmówiła kapitulacji. Zdaniem arabskiego kronikarza Al-Zuhrīego, Alaró stanowiło "twierdzę tak potężną, że żadna na świecie nie mogła się z nią równać". Al-Zuhrī twierdzi, że znalazło w niej schronienie 15.000 ludzi, którzy trwali w oporze przez osiem lat i siedem miesięcy od chwili podbicia Majorki przez Maurów. Liczby są być może przesadzone, ale warto odnotować, że zamek bronił się wystarczająco długo, aby w źródłach muzułmańskich zdobyć sobie miano Hisn al-Rum (twierdza chrześcijan). Przez następne trzysta lat muzułmańskiego panowania, fortecę wzmocniono i zmodernizowano, dodając m.in. istniejące do dziś podziemne cysterny na wodę. Alaró znów pojawiło się na kartach historii w roku 1229; podczas rekonkwisty wyspy stanowiło ostatni bastion tych wyznawców Allaha, którzy nie zamierzali się poddać krzyżowcom. Król Jakub I Aragoński w swoich wspomnieniach z podboju Majorki podał, że gdy zdobyta została przez jego wojska Madīna Mayūrqa (dzisiejsza Palma de Mallorca), około trzech tysięcy mężczyzn oraz piętnaście tysięcy kobiet i dzieci, którym udało się opuścić miasto, znalazło schronienie w Alaró. Trzymali się oni w twierdzy przez dwa lata, kiedy to skapitulowali pod koniec 1231 r. na mocy Traktatu w Capedeperze, gdy muzułmańska Minorka uznała zwierzchność chrześcijańskiej Majorki. W roku 1285 na Majorkę najazdu dokonał Alfons III Aragoński i po raz kolejny w swej historii Alaró odegrało rolę "ostatniego bastionu" - tym razem dla wojsk wiernych królowi Majorki, Jakubowi II. Zamek ostatecznie poddał się 30 grudnia 1286 r. Dwaj rycerze dowodzący obroną, Guillem Cabrit i Guillem Bassa, nabici zostali na pal i spaleni żywcem - za tę zbrodnię Alfons III został ekskomunikowany przez papieża. Niedługo później, Jakub II odzyskał utracone królestwo na drodze dyplomatycznej. Ciała dwóch nieszczęsnych rycerzy pochowano w katedrze w Palmie, a ich imiona wspominane są do dziś jako "świętych męczenników". W XIV wieku twierdzę Alaró wzmocniono i powiększono, a prace zakrojone na szczególnie szeroką skalę prowadzono w latach 1319-1320. Dzisiejsze ruiny to głównie pozostałości zamkowych struktur z tego właśnie okresu. Fortecę czekać mogło kolejne oblężenie w roku 1343, podczas najazdu na Majorkę króla Aragonii Piotra IV, który odebrał on wyspę swemu szwagrowi, Jakubowi III. Gdy Palma otworzyła swoje bramy nowemu zdobywcy, garnizon Alaró również zrezygnował z obrony; Królewstwo Majorki przeszło do historii, inkorporowane do Korony Aragońskiej. Z biegiem lat i stuleci, twierdza na szczycie góry Alaró używana była coraz rzadziej i radziej, aż w końcu została opuszczona - jej ostatni garnizon pomaszerował w dół zbocza w 1741 roku. *** The castle of Alaró is the most famous of the early medieval fortresses of Mallorca. Its location, some 800m above sea level atop a natural rocky plateau with difficult access, not only makes it a naturally powerful stronghold, but an abundance of water from permanent springs has also allowed it to withstand a number of drawn out sieges throughout its long history. Furthermore its placement on the southern slopes of the Serra de Tramuntana provides it with a commanding view of the entire interior of the island, from Palma in the SW to the bay of Alcudia/Pollentia in the NE. The dimensions of the fortress itself are determined by the size of the plateau upon which it stands, which has a perimeter of about 2,4 km. The Roman Empire lost Mallorca to Vandals who captured Balearics in 454 AD. The Vandal state in Mallorca didn't last long, as in 534 AD they were driven out of the island by the Byzantine Empire. It is highly probable that it was during the 6th and 7th centuries, during the Byzantine time in Mallorca's history, when Alaró was fully fortified for the first time, not as settlement but as stand-alone fortress. However, the Justinianic attempt of rebuilding the Roman Empire proved vain, and somewhere in the 8th century Byzantium decided to "shorten the frontline" and abandon the Western Mediterran, including Balearic Islands. Hence, by the early 9th century Mallorca became independent - it did not belong to any state, neither created its own. Who, if any, ruled Mallorca remains a mystery. All we have in written sources, is a Mallorcan plea for aid to the Carolingians in 813, who agreed to send assistance and obtained an important victory over a reputedly sizeable Muslim fleet off the coast of Mallorca; the Christian fleet then stayed on to protect the islands. One hundred years later, in 902 no help came when Mallorca was invaded by the Moors. The conquest was initially opposed by a local population made up of what must have been a plethora of ethnicities, probably of local, Byzantine and possibly also Vandal stock, which sought refuge in Alaró, Santueri and Castell del Rei. The Moorish invaders easily overran isolated farms and fishing villages, yet the Alaró Castle refused to surrender. In his account al-Zuhrī states that Alaró "was a fortress of such strength that it had no equal in the world", and that it served as refuge to some 15,000 people for eight years and seven months after the Muslim conquest of Mallorca. The numbers may be exaggerated, but it is noteworthy that the fortress was defended long enough for it to take on the name Hisn al-Rum (Castle of the Christians). During the course of the next 300 years of Islamic rule, the Moors added to and improved the fortifications (adding underground cisterns for water storage was particularly important improvement). The castle was a focal point in 1229 following the Christian invasion of Mallorca and many Moors headed to Alaró's hilltop. King James I of Aragón, in his account of the conquest of Mallorca, relates how in the aftermath of the fall of Madīna Mayūrqa (Palma de Mallorca) in January 1230 some 3,000 men and 15,000 women and children sought refuge at the castle of Alaró, and held out until late 1231, when the signing of the Treaty of Capdepera ensured that the last defenders of the castles capitulated. In 1285, Mallorca was invaded by Alfonso III of Aragon, and once again in its history Alaró became the last stand; this time for the troops loyal to King James II. The castle eventually surrendered on 30th December 1286. The two commanders of the defence, the knights Guillem Cabrit and Guillem Bassa, were impaled and roasted alive, a crime for which Alfonso was excommunicated by the Pope. Not a long time after, King James II regained his kingdom in a diplomatic way. The two unfortunate knights were buried in the Palma Cathedral and are still remembered as the "Saint Martyrs". In the 14th century, the Alaró fortress was reinforced and magnified. The large-scale construction works were carried out during late 1319 and throughout 1320. It is from this period that the majority of remains today visible at Alaró appear to date. The castle could have faced another siege in 1343 when Peter IV of Aragon invaded Mallorca. He took control of the island from his brother-in-law, James III, and after Palma opened its gates without a fight, so did Alaró Castle. The Kingdom of Mallorca had passed into the pages of history, being incorporated into the Crown of Aragón. The hilltop fortress was used less and less over the next 400 years and the last garrison marched out of the hillside and down the hillside in 1741.Nia Long Age,
Nia Long Age Boyz N The Hood,
Nia Long Age In Friday,
Nia Long Age In Fresh Prince,
Nia Long Agent,
Nia Long Age Net Worth,
How Rich Is Nia Long,
How Much Is Nia Long Worth,
Is Nia Long Single,on topic

License and Use

This Nia Long Age - castell-dalar- on net.photos image has 1000x750 pixels (original) and is uploaded to . The image size is 263567 byte. If you have a problem about intellectual property, child pornography or immature images with any of these pictures, please send report email to a webmaster at , to remove it from web.

Any questions about us or this searchengine simply use our contact form

  • Published 12.03.22
  • Resolution 1000x750
  • Image type jpg
  • File Size 263567 byte.

Related Photos

Comments


Comments
comments powered by Disqus