Images
Powered by

30-11-2018 Ruhrbahn 1606, Mülheim an der Ruhr Max-Planck-Institute

(PID:39803011883) Source
posted by alias Jan-Mark Schout on Wednesday 16th of January 2019 08:49:13 PM

De laatste dag van november en de eerste dag van december stonden in het teken van de bij tijd en wijle plaastvindende uitstapjes naar het Ruhrgebiet. Het voornaamste doel dezer dagen was nog eens proberen een deftige foto te maken van de laatste in dienst zijnde kolenmijn Duitslands, oftewel het 'Bergwerk Prosper-Haniel' te Bottrop. Zodoende werd - na een rit richting Essen-Altenessen, allereerst vanop de Schurenbachterril een foto gemaakt van de rokende fabriek bij de kolenmijn. Nadat we des middags in Dortmund vertoefden, kwamen we aan het einde van de middag aan in Mülheim an der Ruhr. Gelijkerwijs bij alle steden in het Ruhrgebiet het geval is, beschikt ook Mülheim a/d Ruhr over een eigen tramnet. De Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH, kortweg MVG, heeft evenwel haar zelfstandigheid verloren, daar het met ingang van september 2017 met het Essener vervoersbedrijf EVAG gefuseerd is tot het gemeenschappelijke bedrijf genaamd Ruhrbahn. Dit exploiteert sedertdien het stadsvervoer in Essen en Mülheim, wat gezien de gemeenschappelijke gele huisstijl enkel voor kleine optische veranderingen heeft gezorgd. Waar in Essen sprake is van een relatief goed en uitgebreid tramnet, is dat in Mülheim niet meer het geval. Het stadsbestuur staat tamelijk negatief tegenover de tram en wil het jaarlijkse tekort van circa dertig millioen euro op het ov-budget drukken door besparingen door te voeren. Anno 2019 ziet het tramnet er nog als volgt uit: - lijn 102, de enige tramlijn die volledig in Mülheim a/d Ruhr rijdt, verbindt het stadsdeel Oberdümpten met het Uhlenhorstbos in het zuiden van de stad. Zoals sedert 8 januari 2017 het geval is bij alle Mülheimer tramlijnen, vormt een kwartierdienst hier de basis. Op werkdagen tot circa 9 uur wordt dit uitgebreid tot een tienminutendienst, terwijl de dagranden een halfuurdienst kennen. - lijn 104 rijdt van het Essener eindpunt Abzweig Aktienstraße naar het Hauptfriedhof van Mülheim. Van maandag tot en met zaterdag rijdt deze tramlijn overdag in een kwartierdienst - op zaterdag is dat wel slechts het geval tussen de Kaiserplatz in Mülheim en de laatste Mülheimer halte van deze lijn, de halte Grenze Borbeck. In de dagranden en des zondags kent de lijn een halfuurdienst. - lijn 112 wordt gezamenlijk met het Oberhausener trambedrijf STOAG geëxploiteerd en verbindt het eindpunt Neumarkt in Oberhausen eveneens met het Hauptfriedhof, ook hier overdag een kwartierdienst en in de dagranden een halfuurdienst. - tot slot komt ook de Duisburger lijn 901 in Mülheim, ofschoon de lijn volledig door het Duisburger vervoerbedrijf DVG wordt gereden. Aan de kwartierdienst overdag is al te zien dat de huidige situatie niet florissant is, iets wat te meer wordt benadrukt als men de historie van de MVG aanschouwt. Lijn 104 naar de Flugplatz Essen/Mülheim werd in 2012 al ingekort tot het Hauptfriedhof, terwijl lijn 110 inclusief het traject naar Mülheim-Styrum in 2015 werd stilgelegd. Met het voornoemde jaarlijkse tekort in het oog, probeert het stadsbestuur verdere besparingen door te voeren. De belangrijkste daarvan is toch wel het opgeven van een deel van lijn 104, te weten tussen de haltes Wertgasse en het eindpunt Hauptfriedhof. Dit traject loopt in de Bismarckstraße langs het Kahlenbergswald, waaraan dit baanvak de naam 'Kahlenbergstrecke' heeft ontleend. Lijn 104 wordt hier weinig gebruikt, waardoor het de nodige besparingen oplevert indien het tramverkeer hier wordt gestaakt. Ofschoon het nog immer onbesloten is of de tramdienst alhier daadwerkelijk wordt opgeheven - de meningen diergenen die hierover een beslissing kunnen nemen, lopen nog uiteen - doch het mogelijk naderende einde was voor mij reden genoeg om naar ginder te trekken. Helaas wordt lijn 104 evenwel volledig door Bombardiertrams van het type Flexity Classic gereden, die door de vervoerder als M8D-NF2 worden aangeduid. De driedelige achtassers vormen een duidelijk verschil met de oude M-Wagen die voorheen de standaard waren in elk der beide steden. Zolang als dat de tram hier nog komt, mogen de gebruikers zodoende genieten van de moderne tweerichtingstrams. Bij aankomst kwamen we tot een opmerkelijke ontdeking: wegens werken reden de trams niet verder dan de halte Oppspring, het baanvak tot aan het eindpunt Hauptfriedhof was gestremd. Alhoewel dit niet op de haltes was aangegeven, bleek later dat de werken waren uitgelopen, eigenlijk zou het traject eind oktober terug in dienst zijn genomen. Enfin, dat was jammer, want ik wilde eigenlijk ook nog een foto maken aan het Hauptfriendhof wegens de aanstaande ombouw van dit eindpunt. Enfin, ik had dus enkel de keus om ergens tussen de haltes Wertgasse en Oppspring een foto te maken, zodat we aanvankelijk even reden om te kijken waar je een leuke foto kon maken. Helaas was het weer de ganse dag vrij slecht, zodat het nu reeds extra vroeg donker was. Bij de halte Max-Planck-Institut viel mijn oog plotsklaps op iets zeer interessants: de halte was voorzien van tabaksreclame! Snel werd de auto in een zijstraat geparkeerd, want ik had nu direct wel besloten om hier een foto te maken. Al zeer lange tijd stond het hoog op mijn wensenlijstje om een foto van een trein of tram te combineren met dit type reclame, doch dat was nog altijd niet gelukt. Waar het in alle (!) lidstaten van de Europese Unie middelerwijl helaas verboden is reclame te maken voor tabak in kranten, tijdschriften, op internet en op billboards - conform richtlijnen van de EU - is dit in het belangrijkste EU-land gelukkig nog niet het geval. Het geval wil dus dat juist in een der belangrijkste Europese landen het nog altijd is toegestaan tabaksreclame te verspreiden, waardoor billboards die sigaretten aanprijzen geen zeldzaam gezicht vormen in Duitsland. Het mag wellicht opmerkelijk klinken in Uw oren dat tabaksreclame nog steeds is toegestaan, doch hier ligt een prachtig politiek spelletje aan ten grondslag. De oppermachtige CDU-partij wordt gesponsord door grote namen Philip Morris (van bijvoorbeeld Marlboro), Japan Tobacco Internation (van onder anderen Camel) en de Deutscher Zigarettenverband. Het jarenlange lobbywerk van de bedrijven zorgt ervoor dat kopstukken in de partij - en velen met hen - fel gekant zijn tegen een beperking van de tabaksreclame. Op een gegeven moment leek het er echter toch van te komen, de regering Merkel-III diende in 2015 een wetsvoorstel in om de tabaksreclame grotendeels te verbieden. Gelijkerwijs ook het geval was in Amerika bij de nominatie van Merrick Garland voor rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof, werd in Duitsland eenzelfde truc uitgehaald: de verstokte kettingroker en destijds CDU-fractievoorzitter in de Bundestag Volker Kauder weigerde simpelweg om het wetsvoorstel in behandeling te nemen. Door het feit dat dit gedurende de ganse regering van Merkel-III niet werd behandeld, is het wetsvoorstel tenietgedaan met het aantreden van de nieuwe regering Merkel-IV. Daarenboven lukte het om bij het regeringsakkoord van Merkel-IV ternauwernood te voorkomen dat er opnieuw van een reclameverbod werd gesproken, zodat de situatie anno 2019 nog ongewijzigd is. De Duitsers - en wij met hen - mogen zich verheugen dat hun land is gevrijwaard van een bijkans allesomvattend verbod op tabaksreclame. Het niet verbieden levert jaarlijks zo'n 90 millioen euro op voor de reclamebedrijven, daarenboven dienen de grote sommen gelds te worden meegerekend die de CDU ontvangt als dank voor haar standpunt inzake deze kwestie. Leden zijn dikwerf veeleer tegen een verbod gekant vanwege de financiële steun die ze anders ontberen, dan vanwege het feit dat ze tegen tabak an sich zijn. Gelukkig wordt de vrijheid der bevolking nog niet ingeperkt, we mogen derhalve hopen dat de komende decennia de tabaksreclame nog altijd is te zien op straat. Ik was zodoende ook blij verheugd dat ik eindelijk de mogelijkheid had om eens een tram met tabaksreclame in beeld vast te leggen, zodat ik blij verheugd bij de halte ging staan, ofschoon het licht al tamelijk slecht was. Terwijl rechts in beeld de rand van het Kahlenbergswald te zien is, zien we bij de abri links de reclame van het Franse sigarettenmerk Gauloises, hetwelk overgezet 'Gallische vrouwen' beduidt. De halte, die genoemd is naar de nabijgelegen Max-Planck-Instituten, is overigens weer een mooi voorbeeld van de klassieke tramhalte op straat. De inrichting in Duitsland is dan wel minder fraai dan een typische tramhalte op straat in Oost-Europa, edoch is een halte op straat nog altijd vele malen mooier dan een moderne halte met een hoog perron. Terwijl rechts een bejaarde dame ietwat tevoren instapte in de tram richting het tijdelijke eindpunt Oppspring, kwam niet veel later de tegentram aan, die ik wilde vastleggen. Zoals U ziet, hebben een oosterse vrouw en een oud besje de moderne achtasser zojuist verlaten, die op het moment van fotograferen op het punt staat om te vertrekken richting het Essener eindpunt Abzweig Aktienstraße. Met deze foto kon ik alleszins zeer tevreden weer verder reizen, een foto van een tram met tabaksreclame in beeld heb ik na zovele jaren eindelijk kunnen maken!Merrick Garland,
Merrick Garland Confirmation,
Merrick Garland Attorney General,
Merrick Garland Confirmation Hearing,
Merrick Garland Confirmation Vote,
Merrick Garland Nomination,
Merrick Garland Hearing,
Merrick Garland Confirmation Vote Date,
Merrick Garland Net Worth,License and Use

This Merrick Garland - 30-11-2018-ruhrbahn-1606-m-lheim-an-der-ruhr-max-planck-institute on net.photos image has 1024x683 pixels (original) and is uploaded to . The image size is 275115 byte. If you have a problem about intellectual property, child pornography or immature images with any of these pictures, please send report email to a webmaster at , to remove it from web.

Any questions about us or this searchengine simply use our contact form

  • Published 04.10.21
  • Resolution 1024x683
  • Image type jpg
  • File Size 275115 byte.

Related Photos

Comments


Comments
comments powered by Disqus