Images
Powered by

The Chillon Castle

(PID:51870881787) Source
posted by Zygmunt Borowski alias Zygmunt Borowski on Wednesday 9th of February 2022 04:47:50 PM

Chillon Castle is a medieval fortified castle, erected on a rock spur cut into the waters of Lake Geneva. The castle's present appearance is the result of many reconstructions during its centuries of existence. Serious work around the present courtyards was carried out in the 11th and 13th centuries. After the rebuild, it gained importance because it was used to control trade routes to Italy through the St. Bernard Pass. The naturally shaped moat was expanded in the 13th century. The current wooden bridge was built in the eighteenth century and replaced the previous drawbridge. The present underground of the castle served as a prison in the 14th century, where the Swiss priest and patriot were imprisoned for 4 years, the prior of monastery Saint Victor in Geneva, François Bonivard. In July 1816, visited this castle Byron , and the fruit of this trip was the romantic poem "Prisoner of Chillon". - Zamek Chillon to średniowieczny zamek obronny, wzniesiony na skalnej ostrodze wrzynającej się w wody Jeziora Genewskiego. Dzisiejszy wygląd zamku jest rezultatem wielu przebudów w ciągu wieków jego istnienia. Poważne prace wokół obecnych dziedzińców przeprowadzone zostały w XI i XIII wieku. Po rozbudowie zyskał on na znaczeniu gdyż służył do kontroli szlaków handlowych do Włoch przez przełęcz św. Bernarda. Naturalnie ukształtowana fosa została poszerzona w XIII wieku. Obecny drewniany most został zbudowany w XVIII wieku i zastąpił wcześniejszy zwodzony. Obecne podziemia zamku służyły w XIV jako więzienie, w którym więziono przez 4 lata szwajcarskiego duchownego i patriotę, przeora klasztoru świętego Wiktora z Genewy, François Bonivarda. W lipcu 1816 r. zwiedzał zamek Byron, a owocem tej podróży jest poemat romantyczny "Więzień Chillonu".Lakers Trade,
Lakers Trade Rumors,
Lakers Trade News,
Lakers Trade Rumours,
Lakers Trade Rumors 2022,
Lakers Trade Westbrook,
Lakers Trade Ideas,
Lakers Trade Options,
Lakers Trade Targets,on topic

License and Use

This Lakers trade - the-chillon-castle on net.photos image has 1024x768 pixels (original) and is uploaded to . The image size is 323993 byte. If you have a problem about intellectual property, child pornography or immature images with any of these pictures, please send report email to a webmaster at , to remove it from web.

Any questions about us or this searchengine simply use our contact form

  • Published 01.28.23
  • Resolution 1024x768
  • Image type jpg
  • File Size 323993 byte.

Related Photos

Comments


Comments
comments powered by Disqus