La Times Supermoon 2016 The Brightest Supermoon In Almost 70 Years Rises Tonight La Times

1odGkUB net.photosmusiconload.com

Supermoon 2016: The brightest supermoon in almost 70 years rises tonight - LA Times

(PID:30679344570)
posted by alias manhhai on Monday 14th of November 2016 08:59:36 AM

www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-2016-supermo... Photo gallery: www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-2016-supermo... Tối hôm nay (14/11/2016), tại VN từ 20h00 đến 22h00 mặt trăng sẽ có vẻ lớn nhất và sáng nhất trong gần 70 năm qua. "Siêu trăng" (Supermoon) đến gần trái đất nhất với khoảng cách là 221.524 dặm so với khoảng cách trung bình là 238.900 dặm. Lần trước đây khi trăng đến gần trái đất nhất là vào ngày 26/01/1948, khi đó gần hơn lần này 30 dặm. Lần đến gần nhất kế tiếp sẽ là ngày 24/11/2034, 18 năm nữa, khi hai hành tinh đến gần nhau hơn lần này 40 dặm.

Comments


comments powered by Disqus